Predmet činnosti

Naša spoločnosť ponúka komplex služieb v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry a exteriérového dizajnu.

Hlavná činnosť je orientovaná na návrh a kompletnú realizáciu záhradných úprav:

 • exteriérov rodinných a bytových domov, občianskych a priemyselných budov a rekreačných objektov;
 • verejných priestranstiev v intravilánoch miest a obcí;
 • strešných terás a átrií s uplatnením mobilnej zelene.
 • Naša špecializácia je zameraná na navrhovanie a tvorbu:
  japonských záhrad;
 • záhradných úprav s využitím prvkov ázijského záhradného umenia.

Ďalej sa tiež venujeme praktickým aktivitám ako je:

 • odborná údržba súkromnej i verejnej zelene;
 • rekonštrukcia prestarnutých a nesprávne založených záhradných diel;
 • revitalizácia a obnova historickej zelene;
 • tvarovanie a ošetrovanie vzrastlých drevín a bonsajov;
 • inštalácia závlahových systémov;
 • výroba a montáž prvkov drobnej architektúry (altány, pergoly, treláže, kamenné múriky, chodníky);
 • konzultačná činnosť a odborné poradenstvo.

Ako pracujeme

Prvé začiatky našej činnosti siahajú do roku 1995. Od tej doby sme realizovali veľké množstvo projektov sadových úprav či iných záhradných diel, vypracovali sme množstvo návrhov a odkonzultovali veľa štúdií.

Veľký dôraz kladieme na pragmatické myslenie, racionálny prístup, kvalitu a profesionalitu práce, ktorú sa usilujeme zabezpečiť pri budovaní, ako aj pri následnej údržbe vzniknutého diela.
Aby sa udržala kompozičná idea a čistota tejto výtvarnej myšlienky, uprednostňujeme overený pracovný model: architektonický návrh → finálna realizácia → pravidelná údržba, čím preberáme priamu zodpovednosť za výsledný efekt diela.

Na myšlienku, že projekt pre záhradu má byť nielen esteticky krásny a výtvarne vypracovaný, ale aj účelný a predovšetkým reálne uskutočniteľný, dohliada a jeho autorský dozor zabezpečuje záhradný architekt.
Náš kolektív pracuje pod vedením Ing. Martina Sučiča, absolventa Fakulty záhradnej a krajinnej architektúry SPU v Nitre, záhradného architekta s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v tomto odbore.

Komplexnosť našich služieb koordinujeme aj s externými špecialistami jednotlivých profesií.
Pri vypracovaní náročných architektonicko-urbanistických projektov spolupracujeme s tímom autorizovaných architektov.

Cieľom našej práce je vytvorenie kvalitného priestoru s dôrazom na jednoduchosť, funkčnosť spracovania a zmyslom pre vyniknutie krásy detailu. Každá nová pracovná ponuka nám otvára orginálne možnosti a poskytuje tak jedinečné prostredie pre uplatnenie kreatívnych prvkov, čím môžeme vytvárať neopakovateľné kompozično-estetické hodnoty.

Spolupracujeme

parkservis

ParkServis Pavol Kuliha - Arboristika

ošetrovanie a výruby rizikových stromov lezeckou technikou.

jakubek

Ing.arch. Milan Jakubek

autorizovaný architekt

kusak

MUDr.Pavel Kusak

stomatologie

Napíšte nám

Radi odpovieme na vaše otázky